Stärkt ställning för hyresgäster. SOU 2017:33
Justitiedepartementet

Stärkt ställning för hyresgäster. SOU 2017:33

55000

550 kr

Utredningen innehåller följande kapital:
  • Ingripande mot misskött förvaltning,
  • Hyresgästinflytande vid renovering och ombyggnation,
  • Privatpersoners uthyrning av bostäder
  • Kriminella grupperingars användning av hyreslägenheter,
  • Förfarandet vid uppsägning av lokalhyresavtal
  • Substitution
Varje kapitel har sina egna förslag och konsekvenser - beställ ditt eget exemplar av utredningen för att ta del av de kompletta och omfattande förslagen!Särskild utredare har varit riksdagsledamoten Agneta Börjesson.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: