Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden. SOU 2016:91
Justitiedepartementet

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden. SOU 2016:91

25400

254 kr (exkl. moms)

Undersöker i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och beskriver utnyttjandets karaktär. Förslag i betänkandet: bland annat straffansvar för arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställningsvillkoren.Betänkandet innehåller också förslag om direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket, en möjlighet för regeringen att meddela ytterligare föreskrifter om efterkontroller och ett uppdrag till Migrationsverket att ta fram ett system för effektivare prövning av ärenden om arbetstillstånd.Särskild utredare: Ingrid Utne
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: