Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer
Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Utredaren ska vidare överväga om termen könsöverskridande identitet eller uttryck ska ändras i de författningar där den förekommer och om termerna ras och rasmässig ska utmönstras ur lagstiftningen.
Tryckt upplaga: