Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring
Socialdepartementet

Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring

8000

80 kr

En särskild utredare ska se över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Syftet är att stärka rättssäkerheten inom området samt att skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.
Produktdetaljer: