Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Prop. 2017/18:279
Justitiedepartementet

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Prop. 2017/18:279

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.
  • Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.
  • Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.
  • Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.
  • Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad.
Tryckt upplaga: