.
Stärkt ordning och säkerhet i domstol. SOU 2017:46
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Stärkt ordning och säkerhet i domstol. SOU 2017:46

Betänkande från Utredningen om säkerhet i domstol

22000

220 kr (exkl. moms)

Stärkt ordning och säkerhet i domstol. SOU 2017:46

Stärkt ordning och säkerhet i domstol. SOU 2017:46

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 290
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824619-1
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Nya förslag för att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för brottsoffer, vittnen och andra som vistas i domstolarnas lokaler.

Mer i detalj föreslår utredningen:
 • Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen. Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få större möjlighet att närvara genom videokonferens. Ordföranden ska inte bara kunna visa ut störande personer från rättsalen utan även från domstolsbyggnaden.
 • Reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärps. Rättens ordförande ska också helt kunna förbjuda sådan utrustning i rättssalen.
 • Det ska vara förbjudet att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna. Lagtexten förtydligas även så att det tydligt framgår att fotografering in i en rättssal omfattas av det fotograferingsförbud som redan gäller inne i rättssalen.
 • Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.
 • Något allmänt förbud mot att i domstol bära kläder, emblem eller symboler som anspelar på vissa organisationer föreslås inte. Ett sådant förbud bedöms inte vara förenligt med grundlagen.

Särskild utredare: Barbro Thorblad
Se under Relaterade produkter längre ned för t.ex. propositionen som utkommit efter utredningen.