Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andra språk (KLIVA), tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andra språk (KLIVA), tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: