Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
Utbildningsdepartementet

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredaren ska vidare kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass.

Utredaren ska bland annat:
  • kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i den utbildning som bedrivs i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten,
  • analysera och föreslå åtgärder för att stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag,
  • kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om denförbereder barnen för fortsatt lärande,
  • utifrån dessa analyser vid behov lämna förslag på hur barns likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass kanfrämjas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Tryckt upplaga: