Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden . Prop. 2015/16:197
Justitiedepartementet

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden . Prop. 2015/16:197

35900

359 kr (exkl. moms)

Bostadsköpet är för många den ekonomiskt mest betydande transaktionen, men konsumenten är ofta i ett kunskapsunderläge. En välfungerande bolånemarknad är därför av stor betydelse för många människors privatekonomi. Eftersom större delen av utlåningen till hushåll i Sverige består av bostadskrediter är bolånemarknadens funktion och stabilitet även av stor betydelse för samhällsekonomin i stort. Därför föreslås åtgärder för att stärka konsumenternas ställning och främja en välfungerande bolånemarknad. Sådana åtgärder bidrar även till att minska problemen med överskuldsättning.I propositionen föreslås lagändringar som bland annat innebär att konsumenten ska få tydligare information, bättre insyn i hur räntan bestäms och minst sju dagars betänketid att överväga ett erbjudande om en bostadskredit. Konsumenten ska också få ett förslag till en amorteringsplan.
Produktdetaljer: