Stärkt kompetens i vård och omsorg. SOU 2019:20
Socialdepartementet

Stärkt kompetens i vård och omsorg. SOU 2019:20

Betänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska (S 2017:07)

22500

225 kr (exkl. moms)

Utredningens syfte är att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvalitet och säkerheten i hälso- och sjukvården.

En skyddad yrkestitel införs för undersköterskor, vilket är förslaget från utredningen. Det innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln undersköterska.

Vård- och omsorgsutbildningen kommer att bli mer sammanhållen och leda till en undersköterskeexamen enligt ett förslag från Skolverket. Utredningen föreslår därför att undersköterskeyrket kvalitetssäkras genom att den skyddade yrkestiteln undersköterska kopplas till den nya utbildningen. På så sätt blir det tydligt för arbetsgivare, patienter/brukare, andra yrkesgrupper inom vård och omsorg samt anhöriga vad en undersköterska har för kompetens. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Särskild utredare: Harriet Wallberg. SE LÄNKAR TILL RELATERADE TITLAR LÄNGRE NED.

Se längre ned för länk till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 290
  • Utgiven: 2019
  • Serie: SOU 2019:020
  • ISBN/Best.nr: 978-913824921-5
  • Ämnen: Arbetsliv, Hälso & sjukvard, Utbildning & Forskning

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.