.
Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete. SOU 2019:24
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete. SOU 2019:24

Betänkande från Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)

18400

184 kr (exkl. moms)

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete. SOU 2019:24

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete. SOU 2019:24

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Kulturdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 220
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824929-1
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Några av avsnitten behandlar bl.a.
 • idrottens antidopningsarbete
 • känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser
 • publicering av uppgifter om dopningsförseelser
 • enskildas rättigheter

Förslagen kan vidare få positiva konsekvenser för bekämpningen av dopningsrelaterad brottslighet. Utredningen gör bedömningen att förslagen kommer att innebära visst behov av utbildning och information.

Särskild utredare: Sigurd Heuman
Se längre ned för länk till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.