Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare. Prop. 2017/18:168
Socialdepartementet

Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare. Prop. 2017/18:168

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag att skydd av sjukpenninggrundande inkomst, SGI, också ska gälla för studerande som inte får studiemedel. Förutsättningarna är att studierna är eftergymnasiala. Från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 ska SGI även gälla för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

För dem som startar aktiebolag föreslår regeringen att SGI – under företagets uppbyggnadsskede – beräknas utifrån samma principer som för enskilda näringsidkare. Tiden för uppbyggnadsskedet förlängs från 24 till 36 månader.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 54
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:168
  • ISBN/Best.nr: PROP1718168
  • Ämnen: Arbetsliv, Energi & Miljö, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning