Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
Justitiedepartementet

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Regeringen har gett justitierådet Mari Heidenborg i uppdrag att se över hur skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv kan stärkas.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att analysera och ta ställning till hur möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap ytterligare bör begränsas. Tillämpningen av straffbestämmelserna om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa ska utvärderas och utredaren ska ta ställning till om bestämmelserna bör ändras. Utredaren ska också titta på hur berörda myndigheter arbetar med och samverkar kring brottslighet inom dessa områden. Utredningen har också fått i uppdrag att se över om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.
Tryckt upplaga: