.
Standardavtalsrätt
  • Förmögenhetsrätt

Standardavtalsrätt

Ulf Bernitz
Produkt-id: 4335649226796
ID: S-1351BAB545294B068525812F00314C
Standardavtalsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt.
Verket har fått en omfattande användning i det praktiska rättslivet, inte minstbland advokater och domare.
I denna upplaga har framställningen omarbetats väsentligt och gjorts mer probleminriktad. Viktig ny rättspraxis har kommit till, främst från HD men även från EU-domstolen. Rättsutvecklingen på grundval av EU:s avtalsvillkorsdirektiv har särskilt uppmärksammats.
Verket behandlar bland annat
• standardavtalens funktion och förhållandet till handelsbruk,
• standardvillkors införlivande med det enskilda avtalet,
• principerna för tolkning av standardavtal,
• tvingande lagstiftning och oskäliga villkor,
• tillämpningen av generalklausulen i 36 § avtalslagen,
• tillämpningen av de särskilda avtalsvillkorslagarna.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139208136.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-1351BAB545294B068525812F00314C", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-1351BAB545294B068525812F00314CB4", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F450047E5DC9", "subject_areas"=>["Förmögenhetsrätt"], "subjects"=>["Förmögenhetsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1202", "id"=>"92DE9431D6ED52FFC125753D00563F47", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ulf", "lastname"=>"Bernitz"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2018.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139208136", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"9", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-09-18", "publicerat_timestamp"=>1537228800, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}