Standardavtalsrätt
Norstedts Juridik

Standardavtalsrätt

47900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

479 kr

Författare:
Ulf Bernitz
Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt. Boken har fått en omfattande användning i det praktiska rättslivet, inte minst bland advokater och domare.Denna åttonde upplaga av boken har överarbetats och kompletterats i många hänseenden och förts à jour med hänsyn till rättsutvecklingen, framför allt genom ny rättspraxis. Europeiska och komparativa perspektiv har förts in i ökad utsträckning.Boken behandlar bland annat- standardavtalens funktion och förhållandet till handelsbruk,- standardvillkors införlivande med det enskilda avtalet,- principerna för tolkning av standardavtal,- tvingande lagstiftning och oskäliga villkor,- tillämpningen av generalklausulen i 36 § avtalslagen,tillämpningen av de särskilda avtalsvillkorslagarna.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 260
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913920598-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Ulf Bernitz
Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt. Boken har fått en omfattande användning i det praktiska rättslivet, inte minst bland advokater och domare.Denna åttonde upplaga av boken har överarbetats och kompletterats i många hänseenden och förts à jour med hänsyn till rättsutvecklingen, framför allt genom ny rättspraxis. Europeiska och komparativa perspektiv har förts in i ökad utsträckning.Boken behandlar bland annat- standardavtalens funktion och förhållandet till handelsbruk,- standardvillkors införlivande med det enskilda avtalet,- principerna för tolkning av standardavtal,- tvingande lagstiftning och oskäliga villkor,- tillämpningen av generalklausulen i 36 § avtalslagen,tillämpningen av de särskilda avtalsvillkorslagarna.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2013-02-04
  • Version: 8
  • ISBN: 978-913920598-2