.
Stämpelskattelagen
  • Skatterätt

Stämpelskattelagen

Pontus Kågerman, Cecilia Lohmander

En kommentar

Produkt-id: 7075687039142
ID: S-E13F4911700A37CA85257F45004776
Stämpelskattelagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter kommenteras här på traditionellt sätt paragraf för paragraf med hänvisningar till rättsfall och förarbeten. Författarna har genom många prakiska exempel vinnlagt sig om att kommentaren skall ge praktisk ledning i de ofta komplicerade fastighetstransaktioner där stämpelskattekonsekvenserna kan vara svåra att överblicka.Boken finns att beställa som print on demand, kontakta Kundservice på telefon 08-598 191 90. http://www.nj.se/cms/pub/kontakta-kundservice
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139307754.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-E13F4911700A37CA85257F45004776", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"S-E13F4911700A37CA85257F45004776EC", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F45004776881", "subject_areas"=>["Skatterätt"], "subjects"=>["Skatterätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1901", "id"=>"FABF12E8DF5D44EAC12579F10043E329", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Pontus", "lastname"=>"Kågerman"}, {"contact_id"=>"0680", "id"=>"43D49BD06CCA6CA6C12579F10043CE28", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Cecilia", "lastname"=>"Lohmander"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2004.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139307754", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2003", "publicerat_datum"=>"2003-12-24", "publicerat_timestamp"=>1072224000}