.
Ställföreträdarskap
  • Socialrätt

Ställföreträdarskap

Jan Wallgren

Vad socialtjänsten behöver veta

40500

405 kr (exkl. moms)

Ställföreträdarskap

Ställföreträdarskap

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 218
  • Utgiven: 2022
  • ISBN: 9789139022749
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Jan Wallgren

Om boken

Socialtjänsten möter många hjälpbehövande personer som har eller borde ha en ställföreträdare. Det kan vara sjuka, funktionshindrade, missbrukare eller personer med psykiska problem som är i behov av förvaltare eller god man, eller människor som företräds med fullmakt, framtidsfullmakt eller anhörigbehörighet. Barn har sina föräldrar som ställföreträdare både som vårdnadshavare och förmyndare. Ibland företräds barn av förordnade ställföreträdare. Ensamkommande barn har särskilda gode män. God man kan förordnas när föräldrar blivit indisponibla, jäviga eller när de är part i samma rättegång som sina barn. God man kan även förordnas för okända och försvunna personer.

Allt detta måste socialtjänsten känna till och hålla isär, dels för att uppfylla skyldigheten att i vissa fall anmäla behov av ställföreträdare, dels för att kunna informera både hjälpbehövande och anhöriga om vad de olika ställföreträdarskapen innebär. Socialtjänsten behöver också känna till gränsdragningen mellan tingsrättens, överförmyndarens och sin egen roll för att undvika dubbelarbete och för att kvalitetssäkra.

Det uppkommer många frågor kring ställföreträdarskap. Boken ger svar på de flesta. Den kan användas som både en handledning och en uppslagsbok för alla inom socialtjänsten som på något sätt kommer i kontakt med personer som har en ställföreträdare och ställföreträdarna själva. Boken kan också vara till nytta i överförmyndarverksamheten.