Stabilitetskrav för ro-ro passagerarfartyg, föreskrifter
Sjöfartsverket

Stabilitetskrav för ro-ro passagerarfartyg, föreskrifter

3120

31 kr (exkl. moms)

Jfr EG:s direktiv 89/189/EEG.