Stabilitetskrav för ro-ro passagerarfartyg, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Stabilitetskrav för ro-ro passagerarfartyg, ändrade föreskrifter

1920

19 kr (exkl. moms)

Ändringar i 1 §.
Tryckt upplaga: