Språk och struktur i domar och beslut
Domstolsverket

Språk och struktur i domar och beslut

9400

94 kr

Behandlar inte bara rena språkfrågor utan berör också struktur och disposition i skrivandet, allt i läsbarhetens och begriplighetens intresse. Exempel ges också på hur domar kan skrivas och struktureras. Ord och uttryck som bör undvikas finns med i en lista med förslag till alternativ.

»Domaren skall tala saktmodeligen med dem som komma för rätten...» (Olaus Petri, ca år 1540. Citat ur avsnittet Domarreglerna i Lagboken)

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Domstolsverket
  • Omfång: 60
  • Utgiven: 1999
  • ISBN: 978-913831516-3