Språk-, läs- och skrivutvecklare
Skolverket

Språk-, läs- och skrivutvecklare

3000

30 kr

Här kan den ämnes- och processkunnige utvecklaren läsa hur man kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete med språk- och kunskapsutvecklande undervisning.Materialet vänder sig främst till skolchef, blivande eller redan verksamma språk- läs- och skrivutvecklare samt förskolechefer och rektorer.
Produktdetaljer: