.
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet
  • Förmögenhetsrätt

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet

Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Allmänna ämnen

0
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I detta verk behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval bl.a. av köplagen. Här tas frågeställningar upp som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper: köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annans egendom,entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.


Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt utkommer i två häften. Det första häftet – Speciell Avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal – omfattar de nämnda avtalstyperna utom köp av lös egendom. Detta andra häfte är förutom att vara en behandlingav de allmänna frågorna även delvis en sammanfattande redogörelse av resultatet av innehållet i det första häftet från mera allmänna synpunkter. Det första häftet är avsett att kunna läsas utan tillgång till det andra häftet. Det andra häftet innehåller däremot talrika hänvisningar till det första och är inte avsett att läsas fristående.


Verket är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder
sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till
detta syfte.