.
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet
  • Förmögenhetsrätt

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet

Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Allmänna ämnen

48400

484 kr (exkl. moms)

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval bl.a. av köplagen. Här tas frågeställningar upp som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper: köp av lös egendom, köp av fast egendom, arbete på annans egendom,
entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt utkommer i två häften. Det första häftet – Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal – omfattar de nämnda avtalstyperna utom köp av lös
egendom. Detta andra häfte är förutom att vara en behandling av de allmänna frågorna även delvis en sammanfattande redogörelse av resultatet av innehållet i det första häftet från mera
allmänna synpunkter. Det första häftet är avsett att kunna läsas utan tillgång till det andra häftet. Det andra häftet innehåller däremot talrika hänvisningar till det första och är inte avsett att läsas fristående.

Denna bok är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.