.
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet
  • Förmögenhetsrätt

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet

Särskilda avtal

0
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: E-bok
  • Upplaga: 7
  • Utgiven: 2019
  • Ämnen: Förmögenhetsrätt
  • Taggar:
  • Författare: Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Om boken

I detta verk behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Verket är i första hand avsedd att vara ett lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte. Denna sjunde upplaga av Jan Hellners Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal bygger på sjätte upplagan, som utkom 2015. Den är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom.