.
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet
  • Förmögenhetsrätt

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet

Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Särskilda avtal

50000

500 kr (exkl. moms)

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.

Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.

Denna åttonde upplaga av Jan Hellners Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal bygger på sjunde upplagan, som utkom 2019. Den är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom.

Omarbetningen av professor Jan Hellners bok har gjorts av Richard Hager och Annina H. Persson.