Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet
Norstedts Juridik

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet

47800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

478 kr (exkl. moms)

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.Denna sjätte upplaga av Jan Hellners Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal bygger på femte upplagan, som utkom 2010. Den är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom..
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 370
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913920680-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.Denna sjätte upplaga av Jan Hellners Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal bygger på femte upplagan, som utkom 2010. Den är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom..
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2015-02-05
  • Version: 6
  • ISBN: 978-913920680-4