.
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet
  • Förmögenhetsrätt

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet

Särskilda avtal

52600

526 kr (exkl. moms)

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte. Denna sjunde upplaga av Jan Hellners Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal bygger på sjätte upplagan, som utkom 2015. Den är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom.