Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder, ändrade föreskrifter
Skolverket

Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder, ändrade föreskrifter

6800

68 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: