Spänning på hög nivå. ESO-rapport 2020:4
Finansdepartementet

Spänning på hög nivå. ESO-rapport 2020:4

ESO-rapport om elnätets roll för säkra elleveranser

18400

184 kr (exkl. moms)

I rapporten analyserar författarna Lars Bergman och Bo Diczfalusy hur regleringen av elmarknaden fungerar i dag och hur den bör förändras för att även i fortsättningen bidra till leveranssäker el.

I takt med den ökade elektrifieringen av fordon och energiintensiv industri har elnätets kapacitet, som tidigare var i princip obegränsad, blivit alltmer ansträngd. Förra året nekades för första gången aktörer anslutning till delar av nätet på grund av kapacitetsbrist. En ökad andel intermittent och småskalig sol- och vindenergi ställer, tillsammans med den ökade efterfrågan, nya krav på elnätet. Upprepade rättsliga tvister mellan elnätsföretagen och deras tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen, om avkastningskraven på kapital riskerar dock att leda till underinvesteringar i elnätet.

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 130
  • Utgiven: 2020
  • Serie: ESO-rapporter
  • ISBN: 978-913825076-1
  • Ämnen: Energi & Miljö, Försvar & Säkerhet, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering