Som ett brev på posten - postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle. SOU 2016:27
Näringsdepartementet

Som ett brev på posten - postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle. SOU 2016:27

29700

297 kr (exkl. moms)

Föreslår att kravet på övernattbefordran i den samhällsomfattande posttjänsten ersätts med en tvådagars bastjänst för brevbefordran där minst 95 procent av breven ska ha delats ut senast den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen.Förslaget ska säkerställa att det även framöver finns en samhällsomfattande posttjänst som på ett effektivt sätt möter samhällets behov av att skicka brev. Portohöjningar för brev upp till 250 g som postas med den nya tjänsten ska begränsas av ett pristak som ska kunna anpassas till de förväntade volymnedgångarna. Genom förslaget kommer portoregleringen även fortsättningsvis att garantera en bastjänst till ett normalporto för de användare som skickar brev.Utredningen vill med förslagen bibehålla brevets värde som en symbol för ett leveranssäkert kommunikationssätt – som ett brev på posten. Målet har varit att utforma regler som säkerställer att det finns en samhällsomfattande posttjänst över hela landet som tillhandahålls till rimliga priser, utan statsstöd. Kraven på den postoperatör som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten ska vara proportionerliga samtidigt som de ska svara mot användarnas framtida behov.Särskild utredare: Kristina Jonäng.
Köp utredningen för att ta del av kompletta analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: