Socialtjänstens insatser för barn och unga
Norstedts Juridik

Socialtjänstens insatser för barn och unga

En introduktion

52100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

521 kr (exkl. moms)

Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.

Bokens innehåll:
• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.
• Handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd, anmälan om missförhållanden, förhandsbedömning av anmälningar och socialtjänstens utredning av barn som far illa.
• Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck.
• Socialtjänstens öppna insatser i hemmet och former för vård och boende utanför det egna hemmet.
• Frivillig vård eller tvångsvård.
• Sekretess, tystnadsplikt, kvalitet och tillsyn.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 330
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913911510-6

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.

Bokens innehåll:
• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.
• Handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd, anmälan om missförhållanden, förhandsbedömning av anmälningar och socialtjänstens utredning av barn som far illa.
• Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck.
• Socialtjänstens öppna insatser i hemmet och former för vård och boende utanför det egna hemmet.
• Frivillig vård eller tvångsvård.
• Sekretess, tystnadsplikt, kvalitet och tillsyn.
Målgrupp
Studerande, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Socialrätt
  • Publicerad: 2019-01-30
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911510-6