.
Socialtjänstens insatser för barn och unga
  • Socialrätt

Socialtjänstens insatser för barn och unga

Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom

En introduktion

Produkt-id: 4335649128492
ID: 5CF7814722E3787C85258122001BD5C8

615 kr (exkl. moms)

Socialtjänstens insatser för barn och unga

Socialtjänstens insatser för barn och unga

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.Bokens innehåll:• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.• Handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd, anmälan om missförhållanden, förhandsbedömning av anmälningar och socialtjänstens utredning av barn som far illa.• Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck.• Socialtjänstens öppna insatser i hemmet och former för vård och boende utanför det egna hemmet.• Frivillig vård eller tvångsvård.• Sekretess, tystnadsplikt, kvalitet och tillsyn.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139115106.png", "type"=>"print", "product_id"=>"5CF7814722E3787C85258122001BD5C8", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"5CF7814722E3787C85258122001BD5C8", "verkid"=>"5542B9E588B9B17485258122003543F01", "subject_areas"=>["Socialrätt"], "subjects"=>["Socialrätt"], "subtitle"=>"En introduktion", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"2026", "id"=>"CT000002026", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Tomas", "lastname"=>"Törnqvist"}, {"contact_id"=>"0816", "id"=>"56EF83EECF3250CAC1257A300033FA5B", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Carl-Gustaf", "lastname"=>"Tryblom"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"92", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"431", "size"=>"330", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-02-07", "publicerat_timestamp"=>1549497600}