.
Socialtjänsten och GDPR
  • Socialrätt

Socialtjänsten och GDPR

Berat Meholli, Jessica Engde

Arbetsmetod och praktisk vägledning

0
Socialtjänsten och GDPR
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Socialtjänsten behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete. Dessa personuppgifter är ofta känsliga och måste hanteras noggrant. Genom dataskyddsförordningen är enskilda individer bättre skyddade än tidigare och förordningens uppbyggnad med rättigheter och undantag innebär att varje personuppgiftsbehandling ska bedömas utifrån dess syfte, omfattning, karaktär m.m. Med detta följer att alla som arbetar inom socialtjänsten behöver känna till när och på vilket sätt dataskyddsförordningen påverkar arbetet.

Socialtjänsten och GDPR beskriver reglerna på ett överskådligt sätt och besvarar de frågor som är viktiga för socialtjänstens chefer och medarbetare att känna till:

• Hur skyddar man klientens personliga integritet?

• Hur ser socialtjänstens skyldigheter ut i praktiken?

• Vad gäller för implementering av nya digitala hjälpmedel som appar, externa plattformar och andra arbetssätt i den ordinarie verksamheten?

• Hur ser sanktionsavgifterna ut?

• Hur ser kopplingen till annan lagstiftning inom socialtjänsten ut?

Socialtjänsten och GDPR fungerar som ett verktyg i det praktiska arbetet och riktar sig i första hand till ansvariga för dataskyddsfrågor samt berörda chefer och medarbetare inom socialtjänsten.