Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin
Socialdepartementet

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin

10200

102 kr (exkl. moms)

Vad vet vi om samhällets individuella insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Bidrar de individuella stöden till full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor?