.
Socialförsäkringsrätt
 • Ersättningsrätt
 • Socialrätt

Socialförsäkringsrätt

- om ersättning vid sjukdom

0
Socialförsäkringsrätt
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 3
 • Utgiven: 2018
 • Ämnen: Ersättningsrätt, Socialrätt
 • Taggar:
 • Författare: Lotti Ryberg-Welander

Om boken

Socialförsäkringen har under senare år varit utsatt för stora förändringar, såväl politiska och organisatoriska som rättsliga. I detta verk behandlas den rättsliga regleringen av en av socialförsäkringens viktigaste grenar – sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen är en konsekvens av den sociala risk som de flesta personer löper, att bli eller vara sjuk och att inte kunna försörja sig genom förvärvsarbete. Med det som utgångspunkt behandlas rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Verkets fokus är en rättslig genomgång av sjukpenningen, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Dessutom behandlas rehabilitering och sjuk-/aktivitetsersättning.
Verket vänder sig främst till studenter i socialt arbete, rättsvetenskapoch andra samhällsvetenskapliga ämnen. Men den kan också användas av försäkringshandläggare, socionomer, kuratorer m.fl. yrkeskategorier som i sin verksamhet kommer i kontakt med sjukförsäkringsrättsliga frågor.