.
Socialförsäkringsrätt
 • Ersättningsrätt
 • Socialrätt

Socialförsäkringsrätt

- om ersättning vid sjukdom

45600

456 kr (exkl. moms)

Socialförsäkringsrätt

Socialförsäkringsrätt

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 3
 • Omfång: 274
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 9789139116097
 • Ämnen: Ersättningsrätt, Socialrätt
 • Taggar:
 • Författare: Lotti Ryberg-Welander

Om boken

Socialförsäkringen har under senare år varit utsatt för stora förändringar, såväl politiska och organisatoriska som rättsliga. I denna lärobok behandlas den rättsliga regleringen av en av socialförsäkringens viktigaste grenar – sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen är en konsekvens av den sociala risk som de flesta personer löper, att bli eller vara sjuk och att inte kunna försörja sig genom förvärvsarbete. Med det som utgångspunkt behandlas rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Bokens fokus är en rättslig genomgång av sjukpenningen, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Dessutom behandlas rehabilitering och sjuk-/aktivitetsersättning.
Boken vänder sig främst till studenter i socialt arbete, rättsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Men den kan också användas av försäkringshandläggare, socionomer, kuratorer m.fl. yrkeskategorier som i sin verksamhet kommer i kontakt med sjukförsäkringsrättsliga frågor.