Socialförsäkringsrätt
Norstedts Juridik

Socialförsäkringsrätt

- om ersättning vid sjukdom

42100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

421 kr (exkl. moms)

Författare:
Lotti Ryberg-Welander
Socialförsäkringen har under senare år varit utsatt för stora förändringar, såväl politiska och organisatoriska som rättsliga. I denna lärobok behandlas den rättsliga regleringen av en av socialförsäkringens viktigaste grenar – sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen är en konsekvens av den sociala risk som de flesta personer löper, att bli eller vara sjuk och att inte kunna försörja sig genom förvärvsarbete. Med det som utgångspunkt behandlas rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Bokens fokus är en rättslig genomgång av sjukpenningen, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Dessutom behandlas rehabilitering och sjuk-/aktivitetsersättning.

Boken vänder sig främst till studenter i socialt arbete, rättsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Men den kan också användas av försäkringshandläggare, socionomer, kuratorer m.fl. yrkeskategorier som i sin verksamhet kommer i kontakt med sjukförsäkringsrättsliga frågor.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 274
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913911609-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lotti Ryberg-Welander
Socialförsäkringen har under senare år varit utsatt för stora förändringar, såväl politiska och organisatoriska som rättsliga. I detta verk behandlas den rättsliga regleringen av en av socialförsäkringens viktigaste grenar – sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen är en konsekvens av den sociala risk som de flesta personer löper, att bli eller vara sjuk och att inte kunna försörja sig genom förvärvsarbete. Med det som utgångspunkt behandlas rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Verkets fokus är en rättslig genomgång av sjukpenningen, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Dessutom behandlas rehabilitering och sjuk-/aktivitetsersättning.

Verket vänder sig främst till studenter i socialt arbete, rättsvetenskap
och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Men den kan också användas av försäkringshandläggare, socionomer, kuratorer m.fl. yrkeskategorier som i sin verksamhet kommer i kontakt med sjukförsäkringsrättsliga frågor.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Socialförsäkringsrätt
  • Publicerad: 2017-12-20
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913911609-7