Socialförsäkringsbalken
Norstedts Juridik

Socialförsäkringsbalken

En kommentar. Avd. A-C och Avd. D-H

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr (exkl. moms)

Socialförsäkringsbalken (SFB) har ersatt ca 30 tidigare gällande socialförsäkringslagar. Balken är indelad i åtta avdelningar, A–H. Detta är en paragrafvis kommentar till balken och ges ut i två delar, A–C och D–H.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga: