Socialförsäkringsbalken
Norstedts Juridik

Socialförsäkringsbalken

En kommentar. Avd. A-C och Avd. D-H

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Socialförsäkringsbalken (SFB) har ersatt ca 30 tidigare gällande socialförsäkringslagar. Balken är indelad i åtta avdelningar, A–H. Detta är en paragrafvis kommentar till balken och ges ut i två delar, A–C och D–H.
Digital utgåva: