Socialförsäkringens A-Ö
Norstedts Juridik

Socialförsäkringens A-Ö

Introduktion, ordbok och förklaringar

28700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

287 kr (exkl. moms)

Författare:
Lars-Göran Hessmark
Socialförsäkringen berör i princip alla människor under livets olika skeden. Det handlar om rättigheter som är av stor betydelse för den enskilde och som regleras i en av våra allra största lagar – socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är de ansvariga myndigheterna på området.


Socialförsäkringens A–Ö innehåller en introduktion till socialförsäkringsbalken och förklarar genom drygt 600 uppslagsord dess förmåner, ersättningsvillkor och termer. Förklaringarna bildar ett koncentrat av bestämmelserna i balken. Tyngdpunkten ligger på sjukpenning, sjukersättning och arbetsskadeersättning men även föräldrapenningar, vissa pensioner och handläggningsfrågor behandlas utförligt.


Socialförsäkringens A–Ö är avsedd som en allmän orientering, vägledning och uppslagsbok till socialförsäkringsbalken. Boken vänder sig till alla försäkrade, enskilt eller i fackklubbar, till intresseföreningar och studiecirklar samt även till jurister och handläggare som inte är specialister på området men som enkelt vill söka efter eller bilda sig en uppfattning om innehållet och förmånerna i balken.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 150
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911533-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lars-Göran Hessmark
Socialförsäkringen berör i princip alla människor under livets olika skeden. Det handlar om rättigheter som är av stor betydelse för den enskilde och som regleras i en av våra allra största lagar – socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är de ansvariga myndigheterna på området.


Socialförsäkringens A–Ö innehåller en introduktion till socialförsäkringsbalken och förklarar genom drygt 600 uppslagsord dess förmåner, ersättningsvillkor och termer. Förklaringarna bildar ett koncentrat av bestämmelserna i balken. Tyngdpunkten ligger på sjukpenning, sjukersättning och arbetsskadeersättning men även föräldrapenningar, vissa pensioner och handläggningsfrågor behandlas utförligt.


Socialförsäkringens A–Ö är avsedd som en allmän orientering, vägledning och uppslagsbok till socialförsäkringsbalken. Boken vänder sig till alla försäkrade, enskilt eller i fackklubbar, till intresseföreningar och studiecirklar samt även till jurister och handläggare som inte är specialister på området men som enkelt vill söka efter eller bilda sig en uppfattning om innehållet och förmånerna i balken.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Socialförsäkringsrätt
  • Publicerad: 2016-08-12
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911533-5