.
Socialförsäkringens A-Ö
 • Ersättningsrätt
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Förvaltningsrätt

Socialförsäkringens A-Ö

Lars-Göran Hessmark

Introduktion, ordbok och förklaringar

35000

350 kr (exkl. moms)

Socialförsäkringens A-Ö

Socialförsäkringens A-Ö

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 150
 • Utgiven: 2016
 • ISBN: 9789139115335
 • Ämnen: Ersättningsrätt, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt,
 • Författare: Lars-Göran Hessmark

Om boken

Socialförsäkringen berör i princip alla människor under livets olika skeden. Det handlar om rättigheter som är av stor betydelse för den enskilde och som regleras i en av våra allra största lagar – socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är de ansvariga myndigheterna på området.
Socialförsäkringens A–Ö innehåller en introduktion till socialförsäkringsbalken och förklarar genom drygt 600 uppslagsord dess förmåner, ersättningsvillkor och termer. Förklaringarna bildar ett koncentrat av bestämmelserna i balken. Tyngdpunkten ligger på sjukpenning, sjukersättning och arbetsskadeersättning men även föräldrapenningar, vissa pensioner och handläggningsfrågor behandlas utförligt.
Socialförsäkringens A–Ö är avsedd som en allmän orientering, vägledning och uppslagsbok till socialförsäkringsbalken. Boken vänder sig till alla försäkrade, enskilt eller i fackklubbar, till intresseföreningar och studiecirklar samt även till jurister och handläggare som inte är specialister på området men som enkelt vill söka efter eller bilda sig en uppfattning om innehållet och förmånerna i balken.