Socialdataskyddsutredningen, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Socialdataskyddsutredningen, tilläggsdirektiv

9300

93 kr

Förlängd utredningstid och tilläggsuppdrag.
Produktdetaljer: