.
Socialavgifter och skatteavdrag
  • Skatterätt
  • Sociala avgifter

Socialavgifter och skatteavdrag

Pia Blank Thörnroos, Mikael Sindahl

En handbok

0
Socialavgifter och skatteavdrag
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Den här boken kan användas av alla som vill ha grundläggande kunskaper gällande socialavgifter, skatteavdrag och F-skatt. Både nationella och internationella frågor inom området behandlas.

Boken inleds med en kort beskrivning av kopplingen mellan socialavgifter och socialförsäkring samt en sammanställning av de lagar som är tillämpliga vad gäller socialavgifter och skatteavdrag. Därefter följer en kort historisk beskrivning av socialavgiftsområdet för att därefter gå över i att behandla de olika områdena. Flera frågeställningar illustreras med exempel för att underlätta läsförståelsen.

Boken kan exempelvis användas av lönehandläggare på större företag och av konsulter men också i undervisning där avsikten är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i ämnet.

I denna upplaga har lagändringar och rättsfall till och med 1 maj 2023 beaktats.