.
Socialavgifter och skatteavdrag
  • Skatterätt
  • Sociala avgifter

Socialavgifter och skatteavdrag

Praktisk vägledning

51200

512 kr (exkl. moms)

Socialavgifter och skatteavdrag

Socialavgifter och skatteavdrag

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

SOCIALAVGIFTER OCH SKATTEAVDRAG kan användas av alla som vill ha grundläggande kunskaper gällande socialavgifter, skatteavdrag och F-skatt. Både nationella och internationella frågor inom området behandlas.
SOCIALAVGIFTER OCH SKATTEAVDRAG inleds med en kort beskrivning av kopplingen mellan socialavgifter och socialförsäkring samt en sammanställning av de lagar som är tillämpliga vad gäller socialavgifter och skatteavdrag. Därefter följer en kort historisk beskrivning av socialavgiftsområdet för att därefter gå över i att behandla de olika områdena. Flera frågeställningar illustreras med exempel för att underlätta läsförståelsen.
SOCIALAVGIFTER OCH SKATTEAVDRAG kan exempelvis användas av lönehandläggare på större företag och av konsulter men också i undervisning där avsikten är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i ämnet.
I denna upplaga har lagändringar och rättsfall fram till och med 1 april 2017 beaktats.

MIKAEL SINDAHL och PIA BLANK THÖRNROOS har båda lång erfarenhet när det gäller frågor om socialavgifter, skatteavdrag och inkomstbeskattning.Mikael Sindahl har arbetat med frågor om socialavgifter sedan 1974, först på Riksförsäkringsverket och på Skatteverket från mitten av 1980-talet fram till pensioneringen 2017.Pia Blank Thörnroos arbetar på Skatteverket som rättslig expert och har bland annat arbetat med frågor om socialavgifter, såväl nationella som internationella, sedan slutet av 90-talet. Hon har även deltagit som Skatteverkets expert i flera utredningar gällande socialavgifter och F-skatt.