Socialavgifter
Norstedts Juridik

Socialavgifter

188600

1,886 kr

Ett stort antal lagar som sorterar under begreppet socialavgifter samt tillämpliga delar av skattebetalningslagen kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten och rättspraxis blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Är främst inriktad på att fungera som handledning i det praktiska rättslivet när det gäller socialavgiftslagen (SAL) och andra lagar eller lagrum som berör beräkning och betalning av socialavgifter. Omfattar en pärm som uppdateras med supplement två gånger per år.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt två gånger per på stående order och debiteras i samband med distributionen. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.
Produktdetaljer: