SNAM-insatsen i samband med terroristattentatet i Bombay 2008
Socialstyrelsen

SNAM-insatsen i samband med terroristattentatet i Bombay 2008

13000

130 kr (exkl. moms)

Terroristattackerna i Bombay 2008 krävde 165 människoliv och 304 skadades. Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) genomförde en flygmedicinsk evakuering av skadade europeiska medborgare efter attackerna. SNAM är till för insatser när samhällets normala resurser inte längre räcker till. Rapporten beskriver insatsen och lärdomar från händelsen.
Samla kunskapen om olyckor och katastrofer: Abonnera på Kamedo-rapporter!