Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. SOU 2016:71
Justitiedepartementet

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. SOU 2016:71

Betänkande från 2015 års vallagsutredning

25400

254 kr (exkl. moms)

Enligt utredningens bedömning bör ett omval vara så likt det ordinarie valet som det går och genomföras så snabbt som det är praktiskt möjligt och lämpligt. För att uppnå detta föreslår utredningen vissa nyheter och förändringar i vallagen:
  • Ett omval ska hållas så snart som möjligt och senast inom tre månader från beslutet om omval.
  • Endast samma partier och kandidater som ställde upp i det ordinarie valet ska få delta i ett omval.
  • Handläggningen av överklagade valresultat ska förenklas.

Valsedlarna ska tillhandahållas genom att de placeras innanför valskärmarna. På så vis får väljarna vara i fred både när de tar valsedlar och vid själva valhandlingen, och valhemligheten ges ett mycket starkt skydd.

Särskild utredare: Svante O Johansson.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Tryckt upplaga: