Snabbare lagföring. Ds 2018:9
  • Straffrätt & Rättsväsen

Snabbare lagföring. Ds 2018:9

9500

95 kr (exkl. moms)

Snabbare lagföring. Ds 2018:9

Snabbare lagföring. Ds 2018:9

Om publikationen

Behandlar bland annat:
  • Jourdomstolar
  • Snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare
  • Snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare
  • Häktning och snabbare lagföring för frihetsberövade vid mindre allvarlig brottslighet
  • Slutunderrättelse vid enklare förundersökningar
  • Reformbehov

I uppdraget har också ingått att identifiera åtgärder för en snabbare lagföring som kan genomföras omedelbart. Dessa åtgärder och förslag till genomförande har presenterats i en delredovisning, En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36), se Relaterade produkter, till höger.

Utredare: Stefan Strömberg

Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!