.
Snabbare lagföring.  Brå rapport 2020:3

Snabbare lagföring. Brå rapport 2020:3

Utvärdering av en försöksverksamhet i norra Stockholm

19900

199 kr (exkl. moms)

Snabbare lagföring.  Brå rapport 2020:3

Snabbare lagföring. Brå rapport 2020:3

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där myndigheter i rättskedjan arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt. Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Brå har följt och utvärderat försöksverksamheten sedan start. I april 2019 lämnades en delredovisning; det här är slutredovisningen.

Syftet med projektet är att med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol. Verksamheten bedrivs inom Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Kriminalvården och tings - rätterna i Attunda, Norrtälje och Solna. Snabbare lagföring innebär dels förändrade arbetssätt och rutiner, dels några förändringar av lagar och förordningar. Försöksverksamheten innebär även en generellt skyndsam handläggning av de ärenden som ingår och att dessa ärenden till viss del prioriteras. Det finns både tydliga fördelar och nackdelar med Snabbare lagföring.

Brås övergripande slutsats är att det finns goda skäl att fortsätta med, och utvidga verksamheten, dock med en medvetenhet om skilda förut - sättningar över landet. Man bör således inte förvänta sig samma resultat överallt. I det fortsatta arbetet med Snabbare lagföring behöver de nackdelar som framkommit i utvärderingen hanteras, och Brå lämnar rekommendationer för det arbetet.