Snabbare Cash
  • Ekonomi

Snabbare Cash

Effektiv kontanthantering är en tillväxtmarknad

18400

184 kr (exkl. moms)

Snabbare Cash

Snabbare Cash

Om publikationen

Varje år spenderas tusentals miljarder på hanteringen av kontanter. Trots att kortbetalningar och helt nya betalningslösningar är allt vanligare förblir kontanter det dominerande betalningsmedlet globalt. Genom effektiva kontanthanteringssystem minskar kostnaderna och miljöbelastningen samtidigt som säkerheten i samhället ökar. Sverige har ett förhållandevis effektivt system på nationell nivå och många världsledande företag i olika led.
Den här studien beskriver den globala utvecklingen av kontanthanteringsmarknaden och svenska företags ambitioner och möjligheter.

Författare: Benjamin Ståhl, Blue Institute

»Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige» är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av VINNOVA.