Smittspårningspliktiga sjukdomar; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:10
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Smittspårningspliktiga sjukdomar; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:10

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: