Smittspårningspliktiga sjukdoma; Ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:27
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Smittspårningspliktiga sjukdoma; Ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:27

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: