Smittspårning; Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. HSLF-FS 2015:4
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Smittspårning; Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. HSLF-FS 2015:4

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: