Slutrapport från Sverigeförhandlingen. SOU 2017:107. Infrastruktur och bostäder - ett gemensamt samhällsbygge
Näringsdepartementet

Slutrapport från Sverigeförhandlingen. SOU 2017:107. Infrastruktur och bostäder - ett gemensamt samhällsbygge

22000

220 kr (exkl. moms)

Syftet med förhandlingen är att dels möjliggöra ett snabbt genomförande av höghastighetsjärnvägar på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning.Grunden för utredningens arbetssätt är samverkan mellan stat, region/landsting och kommun genom en värdeskapande förhandlingsmodell som baseras på nyttor. De nyttor som vi utgått från är:
  • bostadsnyttor,
  • restidsnyttor,
  • arbetsmarknads- och näringslivsnyttor,
  • miljönyttor samt
  • sociala nyttor
Särskilda utredare: HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!